KAJI SELIDIK PEKERJA INDUSTRI SENI KREATIF

Galeri Shah Alam peka dengan kesukaran dan kesulitan yang dialami oleh
pekerja industri seni kreatif dalam mengharungi wabak pandemik COVID-19
yang melanda tanah air hampir setahun lebih ini. Dengan ini kami memohon
kepada semua penggiat seni kreatif sudi meluangkan sedikit masa untuk
mengisi borang kaji selidik ini supaya dapat kami sampaikan dapatan ini kepada pihak-pihak yang berkenaan, sekaligus mengenalpasti kekangan dan kesukaran
yang dialami oleh ahli-ahli dalam ranah seni. Kerjasama dan sokongan semua
amatlah dihargai dan diucapkan jutaan terima kasih.
Sila isi google form di link berikut :https://forms.gle/pDGnKCtK2MUXnsgr6

LAPORAN KAJISELIDIK
PEKERJA INDUSTRI SENI

Laporan kajiselidik pekerja industri seni kreatif 2