Haza Min Fadhli Robbi
November 20, 2019
Kampung Bahgia
November 20, 2019

Tak Lapuk Dek Hujan, Tak Lekang Dek Panas

Nama : Mohd Nasir Azman

Tajuk : Tak Lapuk Dek Hujan, Tak Lekang Dek Panas

Media : Cat Minyak

Saiz : 110 sm x 84 sm

Tahun : 2019

Harga : RM4,500.00

Category: